Bevolkingsgroei 2019 Gemeente : Voorschoten

De bevolkingsgroei in 2019 in de gemeente Voorschoten, provincie Zuid-Holland in regio West-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2019) 25479
Levend geboren kinderen +234
Overledenen -/-235
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 1130
Vestiging in de gemeente |Immigratie 321
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +1451
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 1155
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 180
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-1335
Overige correcties 2
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 117
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2019) 25596

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Voorschoten

Meer informatie over bronnen en berekeningen.