Bevolkingsgroei 2019 Gemeente : Buren

De bevolkingsgroei in 2019 in de gemeente Buren, provincie Gelderland in regio Oost-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2019) 26568
Levend geboren kinderen +221
Overledenen -/-213
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 1407
Vestiging in de gemeente |Immigratie 132
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +1539
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 1262
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 103
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-1365
Overige correcties -1
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 181
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2019) 26749

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Buren

Meer informatie over bronnen en berekeningen.