Bevolkingsgroei 2019 Gemeente : Blaricum

De bevolkingsgroei in 2019 in de gemeente Blaricum, provincie Noord-Holland in regio West-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2019) 11202
Levend geboren kinderen +132
Overledenen -/-85
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 959
Vestiging in de gemeente |Immigratie 85
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +1044
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 721
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 71
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-792
Overige correcties 39
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 338
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2019) 11540

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Blaricum

Meer informatie over bronnen en berekeningen.