Bevolkingsgroei 2018 Gemeente : Vlieland

De bevolkingsgroei in 2018 in de gemeente Vlieland, provincie Fryslân in regio Noord-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2018) 1132
Levend geboren kinderen +4
Overledenen -/-11
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 106
Vestiging in de gemeente |Immigratie 91
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +197
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 126
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 59
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-185
Overige correcties 1
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 6
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2018) 1138

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Vlieland

Meer informatie over bronnen en berekeningen.