Bevolkingsgroei 2018 Gemeente : Losser

De bevolkingsgroei in 2018 in de gemeente Losser, provincie Overijssel in regio Oost-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2018) 22547
Levend geboren kinderen +176
Overledenen -/-203
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 821
Vestiging in de gemeente |Immigratie 87
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +908
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 737
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 69
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-806
Overige correcties 0
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 75
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2018) 22622

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Losser

Meer informatie over bronnen en berekeningen.