Bevolkingsgroei 2018 Gemeente : De Wolden

De bevolkingsgroei in 2018 in de gemeente De Wolden, provincie Drenthe in regio Noord-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2018) 23917
Levend geboren kinderen +211
Overledenen -/-275
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 1235
Vestiging in de gemeente |Immigratie 82
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +1317
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 1012
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 49
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-1061
Overige correcties 1
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 193
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2018) 24110

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente De Wolden

Meer informatie over bronnen en berekeningen.