Bevolkingsgroei 2018 Gemeente : Best

De bevolkingsgroei in 2018 in de gemeente Best, provincie Noord-Brabant in regio Zuid-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2018) 29497
Levend geboren kinderen +297
Overledenen -/-226
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 1188
Vestiging in de gemeente |Immigratie 311
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +1499
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 1070
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 175
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-1245
Overige correcties -1
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 324
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2018) 29821

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Best

Meer informatie over bronnen en berekeningen.