Bevolkingsgroei 2018 Gemeente : Albrandswaard

De bevolkingsgroei in 2018 in de gemeente Albrandswaard, provincie Zuid-Holland in regio West-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2018) 25218
Levend geboren kinderen +209
Overledenen -/-191
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 1280
Vestiging in de gemeente |Immigratie 104
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +1384
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 1268
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 80
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-1348
Overige correcties -1
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 53
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2018) 25271

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Albrandswaard

Meer informatie over bronnen en berekeningen.