Bevolkingsgroei 2017 Gemeente : Waalwijk

De bevolkingsgroei in 2017 in de gemeente Waalwijk, provincie Noord-Brabant in regio Zuid-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2017) 47410
Levend geboren kinderen +471
Overledenen -/-440
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 2047
Vestiging in de gemeente |Immigratie 503
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +2550
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 1918
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 340
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-2258
Overige correcties -8
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 315
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2017) 47725

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Waalwijk

Meer informatie over bronnen en berekeningen.