Bevolkingsgroei 2017 Gemeente : Beesel

De bevolkingsgroei in 2017 in de gemeente Beesel, provincie Limburg in regio Zuid-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2017) 13405
Levend geboren kinderen +107
Overledenen -/-122
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 461
Vestiging in de gemeente |Immigratie 63
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +524
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 446
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 26
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-472
Overige correcties 2
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 39
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2017) 13444

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Beesel

Meer informatie over bronnen en berekeningen.