Bevolkingsgroei 2017 Gemeente : Ameland

De bevolkingsgroei in 2017 in de gemeente Ameland, provincie Fryslân in regio Noord-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2017) 3633
Levend geboren kinderen +36
Overledenen -/-32
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 188
Vestiging in de gemeente |Immigratie 38
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +226
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 195
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 14
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-209
Overige correcties 0
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 21
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2017) 3654

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Ameland

Meer informatie over bronnen en berekeningen.