Bevolkingsgroei 2016 Gemeente : Voorst

De bevolkingsgroei in 2016 in de gemeente Voorst, provincie Gelderland in regio Oost-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2016) 23984
Levend geboren kinderen +204
Overledenen -/-231
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 1189
Vestiging in de gemeente |Immigratie 58
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +1247
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 958
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 45
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-1003
Overige correcties -2
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 215
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2016) 24199

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Voorst

Meer informatie over bronnen en berekeningen.