Bevolkingsgroei 2016 Gemeente : Terschelling

De bevolkingsgroei in 2016 in de gemeente Terschelling, provincie Fryslân in regio Noord-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2016) 4870
Levend geboren kinderen +30
Overledenen -/-60
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 347
Vestiging in de gemeente |Immigratie 22
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +369
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 331
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 19
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-350
Overige correcties 0
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari -11
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2016) 4859

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Terschelling

Meer informatie over bronnen en berekeningen.