Bevolkingsgroei 2016 Gemeente : Harlingen

De bevolkingsgroei in 2016 in de gemeente Harlingen, provincie Fryslân in regio Noord-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2016) 15813
Levend geboren kinderen +147
Overledenen -/-183
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 684
Vestiging in de gemeente |Immigratie 45
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +729
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 578
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 67
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-645
Overige correcties -1
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 47
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2016) 15860

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Harlingen

Meer informatie over bronnen en berekeningen.