Bevolkingsgroei 2016 Gemeente : Buren

De bevolkingsgroei in 2016 in de gemeente Buren, provincie Gelderland in regio Oost-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2016) 26202
Levend geboren kinderen +247
Overledenen -/-195
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 1341
Vestiging in de gemeente |Immigratie 109
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +1450
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 1277
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 79
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-1356
Overige correcties 0
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 146
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2016) 26348

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Buren

Meer informatie over bronnen en berekeningen.