Bevolkingsgroei 2016 Gemeente : Achtkarspelen

De bevolkingsgroei in 2016 in de gemeente Achtkarspelen, provincie Fryslân in regio Noord-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2016) 28007
Levend geboren kinderen +295
Overledenen -/-274
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 921
Vestiging in de gemeente |Immigratie 29
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +950
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 1023
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 61
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-1084
Overige correcties -1
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari -114
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2016) 27893

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Achtkarspelen

Meer informatie over bronnen en berekeningen.