Uitkeringen buurt : Wijk 00 Onderbanken

In maart 2020 werden in de buurt Wijk 00 Onderbanken (Gemeente Beekdaelen, provincie  Limburg) de volgende uitkeringen betaald :

Uitkering Aantal % tov inwoners vanaf 15 jaar  
Werkloosheidsuitkering 60 1,51%
Bijstandsuitkering 90 2,26%
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 320 8,04%
AOW Uitkering 1050 26,38%

In deze buurt ontvangen 38,19% van de in totaal 3980 inwoners vanaf 15 jaar een uitkering.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.