Uitkeringen buurt : Wijk 00 Onderbanken

In maart 2020 werden in de buurt Wijk 00 Onderbanken (Gemeente Beekdaelen, provincie  Limburg) de volgende uitkeringen betaald :

Uitkering Aantal % tov inwoners vanaf 15 jaar  
Werkloosheidsuitkering 20 1,44%
Bijstandsuitkering 30 2,16%
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 90 6,47%
AOW Uitkering 300 21,58%

In deze buurt ontvangen 31,65% van de in totaal 1390 inwoners vanaf 15 jaar een uitkering.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.