Uitkeringen buurt : Wijk 00 Onderbanken

In maart 2020 werden in de buurt Wijk 00 Onderbanken (Gemeente Beekdaelen, provincie  Limburg) de volgende uitkeringen betaald :

Uitkering Aantal % tov inwoners vanaf 15 jaar  
Werkloosheidsuitkering 10 1,41%
Bijstandsuitkering 10 1,41%
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 40 5,63%
AOW Uitkering 170 23,94%

In deze buurt ontvangen 32,39% van de in totaal 710 inwoners vanaf 15 jaar een uitkering.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.