Uitkeringen buurt : Wijk 00 Onderbanken

In maart 2020 werden in de buurt Wijk 00 Onderbanken (Gemeente Beekdaelen, provincie  Limburg) de volgende uitkeringen betaald :

Uitkering Aantal % tov inwoners vanaf 15 jaar  
Werkloosheidsuitkering 10 1,59%
Bijstandsuitkering 10 1,59%
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 60 9,52%
AOW Uitkering 130 20,63%

In deze buurt ontvangen 33,33% van de in totaal 630 inwoners vanaf 15 jaar een uitkering.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.