Buurt : Ooyse Schependom

De buurt Ooyse Schependom met postcode 6522 is gelegen in de wijk Wijk 02 Nijmegen-Oost in de gemeente Nijmegen in de provincie Gelderland in Oost-Nederland.

In deze (sterk stedelijk) wijk leven circa 275 inwoners verdeeld over 165 huishoudens op een oppervlakte van 110 hectare, waarvan 83 ha land en 28 ha water.

Aantal

%

% landelijk

Man

145

52,73%

49,68%

Vrouw

130

47,27%

50,32%

Totaal

275

De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)

Leeftijdsklasse

 

 % Landelijk

Tot en met 14 jaar

7 %

14,89 %

15 tot en met 24 jaar

13 %

12,43 %

25 tot en met 44 jaar

37 %

22,30 %

45 tot en met 64 jaar

29 %

29,96 %

65 jaar en ouder

15 %

20,52 %

De burgerlijke staat in deze buurt is als volgt (in %)

 

Burgerlijke staat % % Landelijk
Ongehuwd 64 % 46,50 %
Gehuwd 29 % 41,56 %
Gescheiden 6 % 7,07 %
Verweduwd 1 % 4,87 %

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.