Buurt : Gelria

De buurt Gelria met postcode 6871 is gelegen in de wijk Renkum Zuid in de gemeente Renkum in de provincie Gelderland in Oost-Nederland.

In deze (matig stedelijk) wijk leven circa 790 inwoners verdeeld over 390 huishoudens op een oppervlakte van 27 hectare, waarvan 27 ha land en 0 ha water.

Aantal

%

% landelijk

Man

400

50,63%

49,68%

Vrouw

385

48,73%

50,32%

Totaal

790

De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)

Leeftijdsklasse

 

 % Landelijk

Tot en met 14 jaar

10 %

14,89 %

15 tot en met 24 jaar

12 %

12,43 %

25 tot en met 44 jaar

16 %

22,30 %

45 tot en met 64 jaar

31 %

29,96 %

65 jaar en ouder

31 %

20,52 %

De burgerlijke staat in deze buurt is als volgt (in %)

 

Burgerlijke staat % % Landelijk
Ongehuwd 39 % 46,50 %
Gehuwd 47 % 41,56 %
Gescheiden 6 % 7,07 %
Verweduwd 8 % 4,87 %

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.