Willem van Oranjeschool voor Protestants Christelijkg Basisonderwijs

Willem van Oranjeschool voor Protestants Christelijkg Basisonderwijs is gevestigd in Haarlem (provincie Noord-Holland)

 

Naam Willem van Oranjeschool voor Protestants Christelijkg Basisonderwijs
Straat Rozenhagenstraat 15
Postcode 2021 CG
Plaats Haarlem
Telefoonnummer 0235251133
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 14AG
Vestigingsnummer 14AG00
RMC-regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Per 1 oktober 2020 waren er 197 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.