Waalse School is gevestigd in Rotterdam (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Waalse School
Straat Goudseweg 25
Postcode 3031 XH
Plaats Rotterdam
Telefoonnummer 0104130405
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 14CL
Vestigingsnummer 14CL00
RMC-regio Rijnmond

Per 1 oktober 2020 waren er 449 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.