V Maasdijkschool is gevestigd in Heerenveen (provincie Friesland)

 

Naam V Maasdijkschool
Straat Van Beyma Thoe Kingmaweg 1
Postcode 8441 CP
Plaats Heerenveen
Telefoonnummer 0513653721
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 14EP
Vestigingsnummer 14EP00
RMC-regio Friesland-Oost (‘de Friese Wouden’)

Per 1 oktober 2020 waren er 179 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.