Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort

Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort is gevestigd in Amersfoort (provincie Utrecht)

 

Naam Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort
Straat Leusderweg 30-34
Postcode 3817 KB
Plaats Amersfoort
Telefoonnummer 0334221400
Website bezoek website
Denominatie Interconfessioneel
Brinnummer 30RR
Vestigingsnummer
RMC-regio Eem en Vallei

Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.