ROC TOP is gevestigd in Amsterdam (provincie Noord-Holland)

 

Naam ROC TOP
Straat NDSM-straat 1
Postcode 1033 SB
Plaats Amsterdam
Telefoonnummer 0205042400
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 30RM
Vestigingsnummer
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

ROC TOP is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.