Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland

Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland is gevestigd in Almere (provincie Flevoland)

 

Naam Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland
Straat Straat van Florida 1
Postcode 1334 PA
Plaats Almere
Telefoonnummer 0365495900
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25LR
Vestigingsnummer
RMC-regio Flevoland

Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.