Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college is gevestigd in Groningen (provincie Groningen)

 

Naam Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college
Straat Boumaboulevard 573
Postcode 9723 ZS
Plaats Groningen
Telefoonnummer 0505973000
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 25LU
Vestigingsnummer
RMC-regio Centraal en Westelijk Groningen

Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.