Protestants Christelijke Basisschool De Klokbeker is gevestigd in Ermelo (provincie Gelderland)

 

Naam Protestants Christelijke Basisschool De Klokbeker
Straat De la Reystraat 134
Postcode 3851 BL
Plaats Ermelo
Telefoonnummer 0341556378
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 14FH
Vestigingsnummer 14FH00
RMC-regio Noordwest-Veluwe

Per 1 oktober 2020 waren er 351 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.