Openbare Basisschool De Wyken is gevestigd in Sneek (provincie Friesland)

 

Naam Openbare Basisschool De Wyken
Straat Keizersmantel 1
Postcode 8607 GM
Plaats Sneek
Telefoonnummer 0515411213
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 14BW
Vestigingsnummer 14BW00
RMC-regio Zuid-West Friesland

Per 1 oktober 2020 waren er 363 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.