Koning Willem I College is gevestigd in ‘S-Hertogenbosch (provincie Noord-Brabant)

 

Naam Koning Willem I College
Straat Vlijmenseweg 2
Postcode 5223 GW
Plaats ‘S-Hertogenbosch
Telefoonnummer 0736249624
Website bezoek website
Denominatie Samenwerking RK, Alg. Bijz.
Brinnummer 04FO
Vestigingsnummer
RMC-regio Noord-Oost-Brabant

Koning Willem I College is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.