Grafisch Lyceum Utrecht is gevestigd in Utrecht (provincie Utrecht)

 

Naam Grafisch Lyceum Utrecht
Straat Vondellaan 178
Postcode 3521 GH
Plaats Utrecht
Telefoonnummer 0302807070
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 23KG
Vestigingsnummer
RMC-regio Utrecht

Grafisch Lyceum Utrecht is een instelling voor vakschool

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.