Basisschool Toon is gevestigd in Nijmegen (provincie Gelderland)

 

Naam Basisschool Toon
Straat Symfoniestraat 210
Postcode 6544 TN
Plaats Nijmegen
Telefoonnummer 0243771250
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 14DI
Vestigingsnummer 14DI00
RMC-regio Arnhem/Nijmegen

Per 1 oktober 2020 waren er 247 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.